Back

Hjemmeside og storytelling

Spis Min Gris

amagerserien
amagerserien
amagerserien

Beskrivelse

Spis min Gris er en slagterforretning beliggende på Nordre Frihavnsgade, på Østerbro. Sammenlignet med traditionelle slagtere, bryster virksomheden sig af et friskt og moderne tankesæt - hvor omstilling er et nøgleord. Der fokuseres på bæredygtigt landbrug, hvor de fødevarer der i sidste ende kommer ud i kølemontrene, stammer fra dyr med et sundt liv bag sig.

Økologi er ikke noget nyt ord for forbrugerne. Flere og ere prioriterer det når de handler fødevarer - og markedet for netop disse produkter er i vækst.2 Vores spørgeskemaundersøgelse viste, at der i stor grad eksisterer villighed og engagement hos forbrugerne, men at de dog ikke føler sig godt nok oplyst af virksomhederne - hverken omkring biodynamik, økologi eller kødets oprindelse.

Konceptet er et moderne islæt i en ændrende fødevarer kultur og der tilbydes et produkt og en produkthistorie der er efterspurgt. Denne skal formidles ud til kunderne, så de gør sig synlige og dermed gældende på et marked med mange aktører. Der opbygges en platform i form af en statisk hjemmeside. Denne skal agerer samlingspunkt for Spis Min Gris-universet - og være bindeleddet mellem alle virksomhedens kanaler.

Platformen er opbygget som en informationskilde, med fokus på storytelling. Virksomhedens brand er produktet - og forbrugerne køber derfor en historie. Målsætningen er at opbygge et dogme ; “Fra jord-Til-Bord”. Kødet kan spores tilbage til marken og de vestjyske landmænd der har arbejdet for deres sundhed og trivsel. Platformen fungerer som fokuseret tidsskrift, rettet mod for brugerne, med en klar agenda; at give forbrugerne lyst til at indgå i universet.

Produkt

Interview

Videoproduktion

Hjemmeside

Logo design

Hjemmeside løsning kan ses herArbejdet med:

Premiere Pro / Illustrator / Adobe Audition / Projekt planlægning / HTML / CSS / Javaspript / Storytelling /

Top